Upo­zor­ňu­je­me na změ­nu ote­ví­ra­cí doby poboč­ky Občan­ské porad­ny Respon­deo v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi v měsí­ci září:

  • v pon­dě­lí 4. 9. pobočka uza­vře­na,
  • v pon­dě­lí 11. 9. pobočka ote­vře­na pou­ze po před­cho­zím objed­ná­ní na čís­le 775 561 848,
  • v pon­dě­lí 18. 9. pobočka ote­vře­na v roz­ší­ře­ném čase od 10 hodin do 16 hodin.

Děku­je­me za pocho­pe­ní.