Do naše­ho týmu v Nym­bur­ce hle­dá­me PRÁVNÍKA / PRÁVNIČKU pro pod­po­ru soci­ál­ních pra­cov­ní­ků v pora­den­ství kli­en­tům v nepří­z­ni­vé život­ní situ­a­ci.
Při­hla­šo­vá­ní je ote­vře­no do 15. 8. 2022.
Více infor­ma­cí se dozví­te na www.respondeo.cz/kariera