Do naše­ho týmu občan­ské­ho pora­den­ství hle­dá­me SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI na pří­mou pora­den­skou prá­ci s kli­en­ty. Více infor­ma­cí se dozví­te na strán­ce VOLNÁ MÍSTA.