Občanská poradna Respondeo: tel. 731 588 632, email: poradna@respondeo.cz

Intervenční centrum Respondeo: tel. 775 561 881, email: obeti@respondeo.cz

Osobní konzultace je možná po předchozí domluvě s použitím ochranných pomůcek (rouška, respirátor, dezinfekce)

Stej­ný režim je i pro terén­ní prá­ci v rodi­nách — upřed­nost­ňu­je­me tele­fo­nic­ký a e‑mailový kon­takt, osob­ní kon­takt jen v neod­klad­ných situ­a­cích.