Jak na to? Za kaž­dý nákup zís­ká­te v Tescu Milo­vi­ce u poklad­ny hla­so­va­cí žeton.Vyberete pro­jekt Respon­dea a vho­dí­te žeton do hla­so­va­cí­ho boxu za poklad­ní zónou.
Hla­so­vá­ní pro­bí­há od 14. 6. do 11. 7. 2021. Děku­je­me!