Do naše­ho týmu v Mla­dé Bolesla­vi hle­dá­me SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / SOCIÁLNÍ PRACOVNICI pro pří­mou pora­den­skou prá­ci s rodi­na­mi v regi­o­nu Mla­dá Boleslav.
Při­hla­šo­vá­ní je ote­vře­no do 25. 8. 2023.
Více infor­ma­cí se dozví­te na www.respondeo.cz/kariera