Do naše­ho týmu se síd­lem v Nym­bur­ce hle­dá­me PRÁVNÍKA/PRÁVNIČKU na pod­po­ru soci­ál­ních pra­cov­ní­ků a PSYCHOTERAPEUTKU/TA pro prá­ci s dět­mi a rodi­na­mi.
Více infor­ma­cí se dozví­te na www.respondeo.cz/kariera