Občan­ská porad­na Mni­cho­vo Hra­diš­tě je ote­vře­na od 18. 5. 2021 kaž­dé sudé úte­rý v čase 12 – 15 hodin v pro­sto­rách Komu­nit­ní­ho cen­t­ra Míro­vá — Míro­vá ul. 657. Objed­nat se může­te na tel. 731 588 632 nebo emai­lu: poradna@respondeo.cz.